Bel: +31(0)6 28 42 65 36

OVERBEEK HR ADVIES DIENSTENVERLENING CONTACT
mensen aan tafel praten over | Overbeek HR Advies

WIE BEPAALT

SUCCES?

Het resultaat van uw bedrijf wordt voor een belangrijk deel bepaald door uw medewerkers. Zij bepalen uw succes. De belangrijke succesfactoren voor goed presterende organisaties zijn o.a. inspirerend management, (coachend) leiderschap, een open cultuur en goede interne communicatie. Medewerkers die voortdurend door het management betrokken worden bij verbetering en vernieuwing raken gemotiveerd en zijn bereid

te gaan voor het resultaat. De werkrelatie is daarbij gericht op de lange termijn.

Om succes te behalen heeft u soms extra ondersteuning en expertise nodig. Overbeek HR Advies ondersteunt u met een objectieve blik, kennis van mensen en jaren ervaring bij het creëren van een werkomgeving waar uw medewerkers zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet.

HR advies Joyce Overbeek | Overbeek HR Advies

Betrokken | Organisatiesensitief | Integer

Inlevingsvermogen | Communicatief

— IK BEN JOYCE —

Tijdens mijn loopbaan kwam ik er al vrij snel achter
dat het ‘Human’ deel mij erg interesseerde. Mede daardoor ben ik mij gaan richten op wat men uit mensen en teams kan halen om zowel hen als de organisatie naar een hoger niveau te brengen.

Mijn werkervaring heb ik opgedaan in de commerciële dienstverlening, waarbij de strijd tussen kwaliteit en kostenbeheersing altijd aanwezig was.

 

Als HR professional ben ik breed inzetbaar als HR adviseur, coördinator of projectleider.

 

Mijn benadering is objectief, positief en kritisch. Luisteren kan ik goed en mijn adviezen zijn
altijd onderbouwd en oplossingsgericht. Ik ben

 

 

een enthousiaste persoonlijkheid met een groot verantwoordelijkheids- en loyaliteitsgevoel.

 

Doordat ik dingen goed aanvoel, weet ik snel hoe een organisatie werkt. Ik ben continu op zoek naar win-win oplossingen, hierbij heb ik oog voor zowel de medewerkers als organisatie doelstellingen. Integriteit zie ik als een must binnen mijn vakgebied.

 

Vertrouwelijke zaken zijn aan de orde van de dag, waarbij op een juiste wijze handelen van cruciaal belang is. Ik kan me goed verplaatsen in de gevoelens of gedachtegang van anderen. Ik weet gemakkelijk een vertrouwde sfeer te creëren en hou altijd rekening met verschillende belangen.

DIENSTENVERLENING
HR advies illustratie

Advies en support nodig bij het opzetten of professionaliseren van uw HR afdeling? Behoefte aan tijdelijke versterking bij projecten of vervanging bij ziekte of zwangerschapsverlof? Geen HR afdeling maar wel professioneel HR advies wanneer u dat nodig heeft?

 

Overbeek HR Advies werkt op professionele wijze samen met u aan de ontwikkeling en uitvoering van diverse personeels- en organisatievraagstukken. De focus ligt altijd op praktische en resultaatgerichte oplossingen. Waarbij we vanuit een bedrijfskundige visie op HR steeds de verbinding leggen tussen de visie, medewerkers en processen.

 

Wilt u uw focus op ondernemen blijven houden en erop kunnen vertrouwen dat uw HR zaken professioneel worden behartigd? De ondersteuning die Overbeek HR Advies u kan bieden, kan variëren van operationeel, tactisch tot strategisch niveau. Daarbij kunt u denken aan:

HR advies illustratie
HR advies illustratie
HR advies illustratie
HR advies illustratie
HR advies illustratie
HR advies illustratie
HR advies illustratie
HR advies illustratie
HR advies illustratie
HR advies illustratie
HR advies illustratie
HR advies illustratie

-  Tijdelijke vervanging vaste adviseur of aanvullen HR afdeling

-  Professionaliseren van uw HR afdeling (medewerkers en processen)

-  Projectleider (bijvoorbeeld bij implementatie nieuw personeelsinformatiesysteem)

-  Opzetten HR beleid

-  Opzetten Arbo beleid

-  Ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie volgens de Wet Poortwachter

-  Coaching van (HR) medewerkers en management op de uitvoering van het HR beleid

-  Advies rondom functioneren, ontslag en ziekte

-  Standaardisatie van documenten rekening houdende met wet en regelgeving (bijv. de arbeidsovereenkomst)

-  Opstellen of herschrijven van een personeelshandboek/huisreglement

 

HRM-SCAN

de facultatieve zaken (aanvullende scan). In de basisscan onderzoek ik of de HR-organisatie voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving.
In de aanvullende scan onderzoek ik of de werkgever een aantal andere, niet verplichte, maar wel belangrijke zaken heeft geregeld.

 

In de HRM-scan passeren alle belangrijke aspecten op het gebied van HR. Naar aanleiding van de uitkomsten van de HRM-scan, kan vervolgens worden bepaald welke thema’s verder zullen worden uitgewerkt.

 

 

Om een actueel beeld te krijgen van de kwaliteit, professionaliteit en actualiteit van uw HR- organisatie, kan ik een HRM-scan uitvoeren.

 

Werkgevers in Nederland zijn in hun bedrijfsvoering – zoals u als ondernemer dagelijks zult ondervinden – voor een deel afhankelijk van de wet- en regelgeving; HR is daarop geen uitzondering.

 

In de HRM-scan maak ik onderscheid tussen een scan voor wat betreft de wet- en regelgeving (basisscan)en een scan van

HR Advies illustratie
HR Advies illustratie
HR Advies illustratie
HR Advies illustratie
HR Advies illustratie
HR Advies illustratie
HR Advies illustratie
HR Advies illustratie
HR Advies illustratie
HR Advies illustratie
HR Advies illustratie
HR Advies illustratie
HR Advies illustratie
HR Advies illustratie
HR Advies illustratie
ARBO-SCAN

Voor veel werkgevers is het onderwerp Arbo ‘een ver van mijn bed’ verhaal en heeft het wellicht minder prioriteit. Om ervoor te zorgen dat dit toch professioneel is geregeld en risico’s zoveel mogelijk worden uitgesloten kan ik een Arbo-scan uitvoeren.

 

De Arbo-scan is vergelijkbaar met de HRM-scan, maar dan specifiek gericht op Arbo-aspecten. Bij de invulling van uw Arbobeleid moet rekening worden gehouden met de wet- en

regelgeving van de Arbowet. Met behulp van de Arbo-scan krijgt u inzicht in hoeverre uw organisatie beantwoordt aan de wet- en regelgeving en welke risico’s u in kleinere of grotere mate loopt.

 

In de Arbo-scan passeren alle belangrijke aspecten op het gebied van de Arbowet. Naar aanleiding van de uitkomsten van de Arbo-scan, kan vervolgens worden bepaald welke thema’s verder zullen worden uitgewerkt.

 

Mensen lachen HR Advies | Overbeek HR Advies

Dit zijn verschillende voorbeelden van de dienstverlening welke Overbeek HR Advies biedt en waarmee inmiddels ruime ervaring is opgedaan. Staat uw HR behoefte er niet bij? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op, dan bespreken we wat Overbeek HR Advies voor u kan betekenen. De inzet van HR-advies is naar uw behoefte in te vullen: eenmalig, projectmatig of tijdelijke ondersteuning. Inzet is mogelijk voor de lange of korte termijn en op locatie of (deels) op afstand.

 

CONTACT
HR Advies Joyce Overbeek | Overbeek HR Advies

JOYCE OVERBEEK

Mobiel: +31(0)6 28 42 65 36

E-mail: joyce@overbeekhradvies.nl

 

KvK 61776408 Ι BTW NL186890667B01